หน้าแรกเกี่ยวกับเราแฟรนไชส์ร้านเฟรชมาร์ทสิทธิแฟรนไชส์รูปแบบร้านProductแกลอรี่ภาพติดต่อเรา
รายการสินค้าของเรา

สมาชิกจดหมายข่าว
สมัคร ยกเลิก

 

บริษัท เฟรชมารท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

         ได้เริ่มก่อตั้งโดย คุณนรินทร์ จิยารมณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2543 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 18,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจบริหารแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ภายใต้ชื่อร้าน เฟรชมาร์ท (Freshmart) ด้วยปณิธานแน่วแน่ที่จะพัฒนาระบบค้าปลีกในแนวทางที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยการผสมผสานการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค  เข้ากับการบริการ  Information Techology ได้อย่างลงตัว ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจหลัก       

 

ความเป็นมาของบริษัทwww.freshmart.co.th

  เฟรชมาร์ท เริ่มต้นจากบริษัทที่รับตกแต่งภายในและรับสร้างอุปกรณ์ต่างๆภายในร้านมินิมาร์ทให้กับหลายบริษัทด้วยกัน ด้วยประสบการณ์และความชํานาญงานในด้านนี้ที่สั่งสมมานานปี อีกทั้งในปัจจุบัน ประเทศไทยมีร้านสะดวกซื้อต่างๆเกิดขึ้นมากมาย แต่ส่วนใหญ่เป็นระบบแฟรนไชส์ที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้งบประมาณการลงทุนที่สูงและมีข้อสัญญาต่างๆ ผูกมัดอีกมากมาย ทําให้ผู้ที่สนใจจะเปิดกิจการร้านสะดวกซื้อ ที่มีงบการลงทุนในระดับกลางไม่สามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้

ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นแรงจูงใจทําให้เกิดร้านสะดวกซื้อยุคใหม่ชื่อ "เฟรชมาร์ท" ขึ้นมา ด้วยระบบการการจัดการที่มีขั้นตอนด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความสามารถ อีกทั้งยังผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับปรุงและพัฒนา ทําให้เฟรชมาร์ทเป็นร้านสะดวกซื้อที่ทันสมัยและก้าวลํ้าไปกว่าร้านสะดวกซื้อของบริษัทอื่นๆ
 
ด้วยระบบ แฟรนไชส์ที่บริหารงานด้วยคนไทย และข้อสัญญาที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน และด้วยงบประมาณการลงทุนที่ไม่สูงนัก ทําให้ เฟรชมาร์ทเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังไม่มีการเรียกเก็บส่วนแบ่งยอดขาย ทําให้เจ้าของกิจการแฟรนไชส์ เฟรชมาร์ท สามารถนําผลกําไรในแต่ละวัน ไปบริหารงานด้านอื่นๆ ได้โดยสะดวก ซึ่งต่างจากระบบแฟรนไชส์ของบริษัทอื่นๆ ที่เจ้าของกิจการไม่สามารถจับต้องผลกําไรของแต่ละวันได้